Välkommen till vår blogg om Ekonomi & Pengar. Här skriver vi om hur du kan få en bättre privatekonomi. Ämnen vi berör är till exempel Jobb, Tjäna Pengar och Privatekonomi.

Ackord

Ett ackord innebär en uppgörelse mellan låntagare och kreditgivare om hur en skuld ska betalas. När man pratar om ackord menar man vanligtvis en nedskrivning av skulden, alltså att man kommer överens om att låntagaren bara behöver betala en del av beloppet på grund av betalningssvårigheter eller liknande.

Kategori Ordlista.

Amortering

Amortering är detsamma som avbetalning på lånet, oftast i form av delbetalning. Förutom amortering brukar det tillkomma ränta och eventuellt andra avgifter som uppläggningskostnad, aviavgift och liknande.

Kategori Ordlista.

Anstånd

Om man har svårt att betala en räkning kan man ansöka om anstånd, vilket betyder att betalningsdatum flyttas längre fram i tiden. Det finns dock inget som säger att en kreditgivare måste godkänna ansökan om anstånd.

Kategori Ordlista.

Avgift

SMS-lån är vanligen räntefria, men istället brukar det tillkomma en avgift för att täcka kreditgivarens kostnader för att låna ut pengarna.

Kategori Ordlista.

Bestridande

Att lämna in ett bestridande innebär att du protesterar mot ett betalningskrav. Exempelvis kan det vara en felaktigt utfärdad parkeringsbot eller en betalningspåminnelse du fått trots att räkningen redan är betald. Även om du lämnar in ett bestridande så betyder inte detta automatiskt att du slipper betala räkningen, ibland måste du betala först för att sedan få tillbaka pengarna.

Kategori Ordlista.

Betalningsanmärkning

Om du inte betalar en skuld i tid så kan kreditgivaren lämna ärendet till kronofogden. När de har fastställt betalningsskyldigheten för skulden registreras en betalningsanmärkning. Den finns kvar i tre år och är kvar även om skulden betalas. En betalningsanmärkning gör att det blir svårare att få teckna avtal, ansöka om lån eller hyra en lägenhet.

Kategori Ordlista.

Betalningsföreläggande

När ett företag inte har fått betalt för en räkning trots påminnelser så kan de lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. Betalningsföreläggande är alltså ett sätt att kräva någon på pengar med hjälp av Kronofogden.

Kategori Ordlista.

Blancolån

Blancolån är ett lån utan säkerhet. Det handlar oftast om mindre summor. Till blancolån hör också kreditkort och kontokredit där lånebeloppet inte är fastställt utan kan variera upp till en viss gräns. Blancolån har ofta en hög ränta eftersom det inte krävs någon säkerhet.

Kategori Ordlista.

Borgenär

Borgenär är den person eller det företag som har lånat ut pengar till någon annan. Ett annat ord är kreditgivare eller långivare. Motparten, den som lånat pengar, kallas för gäldenär, låntagare eller kredittagare.

Kategori Ordlista.

Bottenlån

Ett bostadslån består vanligtvis av två typer av lån, dels bottenlån och dels topplån. Bottenlånet är den största delen av bostadslånet, mellan 70 till 90 procent av fastighetens värde. Bottenlån lånas ut mot säkerhet i pantbrev och har därför en lägre räntesats än topplånet.

Kategori Ordlista.

Credit Scoring

Credit Scoring är metod att kategorisera låntagare utifrån deras kreditvärdighet. Man använder informationen från en kreditupplysning för att ge personen en viss poäng. Ju högre poäng, desto mer kreditvärdig anses personen vara.

Kategori Ordlista.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en ränta som tas ut ifall en räkning eller en skuld inte betalas i tid. Hur stor dröjsmålsräntan är anges vanligen på fakturan. Dröjsmålsräntan börjar räknas från den dag räkningen skulle ha varit betald.

Kategori Ordlista.

Exekutiv åtgärd

Exekutiv åtgärd är detsamma som utmätning. Det är en term som används hos Kronofogdemyndigheten och är ett sätt för Kronofogden att få in pengar för att täcka en persons skulder. Utmätning kan ske antingen på lönen eller genom utmätning av egendom, som bostäder, bilar, smycken och andra värdesaker.

Kategori Ordlista.

Föreläggande

Föreläggande kan sägas vara samma som ett krav, man måste göra något eller betala något. Om man får ett föreläggande från Kronofogdemyndigheten så betyder det att det finns en obetald skuld som ska betalas.

Kategori Ordlista.

Försträckning

Försträckning är den juridiska termen för lån. Det behöver inte alltid handla om pengar, men det är den vanligaste formen av försträckning.

Kategori Ordlista.

Fordran

Fordran är detsamma som en skuld. Om en person har tagit ett lån hos en kreditgivare så har kreditgivaren en fordran på lånetagaren.

Kategori Ordlista.

Gäldenär

Gäldenär är någon som har lånat pengar av någon annan. Andra ord för gäldenär är låntagare eller kredittagare. Motparten kallas för borgenär.

Kategori Ordlista.

God man

En god man är utsedd för att hjälpa en annan person (huvudmannen) med ekonomiska frågor. Vanligen utses god man av tingsrätten. Den gode mannen har fullmakt att ingå avtal, ta ut pengar, betala räkningar och så vidare åt sin huvudman.

Kategori Ordlista.

Kreditupplysning

Innan en borgenär eller kreditgivare lånar ut pengar brukar de ta en kreditupplysning på låntagaren. En kreditupplysning innebär en sammanställning av skulder, inkomster, civilstatus och liknande. Informationen kan användas för att bedöma låntagarens kreditvärdighet. Kreditupplysningar kan exempelvis fås genom Upplysningscentralen, UC.

Om du vill se din egen kredithistoria, deklarerad inkomst m.m beställ detta hos SolVentia.

Kategori Ordlista.

Kreditvärdighet

Informationen i en kreditupplysning används för att bedöma låntagarens kreditvärdighet. Kreditvärdighet handlar om återbetalningsförmåga, alltså hur troligt det är att låntagaren kommer att kunna betala tillbaka ett lån. Man studerar inkomst, tidigare skulder, eventuella betalningsanmärkningar och så vidare för att få reda på återbetalningsförmågan. Det finns en metod, Credit Scoring, som används för att kategorisera hur kreditvärdiga långivare är. Ju fler poäng, desto större sannolikhet är det att låntagaren kan betala tillbaka sitt lån.

Kategori Ordlista.

Pantbank

En pantbank är ett företag som ger lån mot att låntagaren lämnar en pant. Som pant kan man exempelvis lämna smycken, instrument, konst eller andra värdeföremål. Pantbanken behåller föremålet en viss tid. Har låntagaren då inte återbetalat lånet innan dess så har pantbanken rätt att sälja varan till någon annan. Pantbanken gör ingen kreditupplysning eftersom panten utgör säkerheten för lånet. Det finns många pantbanker i Sverige, men de mest kända är Svensk Pantbelåning och Pantbanken Sverige. Smsguld är en liknande verksamhet som köper guld.

Kategori Ordlista.

Revers

Revers är samma sak som ett skuldebrev. Det är helt enkelt ett brev där det informeras om skulden, när den ska betalas tillbaka, räntesats och liknande. En revers är ett bevis för att skulden existerar och även ett skriftligt avtal mellan två eller flera parter.

Kategori Ordlista.

Skuldsaldo

Ett skuldsaldo innebär att Kronofogden har en aktiv utmätningsåtgärd mot en gäldenär. Om en person har ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten anses han eller hon inte vara kreditvärdig. Skuldsaldot försvinner först när Kronofogden avslutar ärendet, oavsett om skulden är betald eller om den är preskriberad vid avslutandet.

Kategori Ordlista.

Topplån

Topplån är den mindre delen av ett bostadslån. Det utgörs av ett lån utan säkerhet och brukar bestå av maximalt 15 procent av fastighetens värde. Eftersom man inte lämnar någon säkerhet för ett topplån så har topplånet en högre räntesats än bottenlånet.

Kategori Ordlista.

Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgift är den avgift som kreditgivaren tar för att låna ut pengar. Avgiften ska bland annat täcka kostnader för kreditupplysning och administration av lånet. När det gäller sms-lån så brukar kreditgivarna inte ta ut någon ränta. Istället tas en avgift upp för att täcka lånekostnaderna, avgiften brukar variera mellan 200 och 600 kronor beroende på lånesumma är och denna avgift brukar ofta kallas för uppläggningsavgift eller handläggningskostnad.

Kategori Ordlista.

Utfästelse

Utfästelse är en synonym till löfte. Exempelvis kan man lämna en utfästelse i form av garanti. Vid en transaktion är ett löfte eller en utfästelse ett psykologiskt kontrakt som indikerar att en transaktion kommer att ske, den första personen lovar att utföra en tjänst eller ge en gåva till den andra personen.

Kategori Ordlista.

Utmätning

Utmätning, eller exekutiv åtgärd som det också kallas, är när Kronofogden har vidtagit åtgärder för att driva in en skuld. Utmätning kan ske av kredittagarens lön eller av egendom, vilket innebär att Kronofogden säljer värdesaker som låntagaren äger för att använda vinsten av försäljningen till att täcka kredittagarens skulder.

Kategori Ordlista.
Meny