Välkommen till vår blogg om Ekonomi & Pengar. Här skriver vi om hur du kan få en bättre privatekonomi. Ämnen vi berör är till exempel Jobb, Tjäna Pengar och Privatekonomi.

Vad ingår i avtal för lån?

lanavtalNär ett låneavtal tecknas, ikläder sig både långivaren och låntagaren ett antal skyldigheter. För långivaren handlar det givetvis främst om att faktiskt betala ut pengarna. För låntagaren handlar det om att betala tillbaka lånet i sin helhet i rätt tid. Förutom dessa skyldigheter ska ett antal andra villkor vara satta på pränt.

Grundprincipen
Grundprincipen inom all långivning är att låntagaren är extra skyddsvärd. En aktör som bedriver utlåning anses alltid ha en starkare position, inte minst i informationshänseende, och därför finns krav på att långivaren tydligt ska meddela vilka villkor som gäller. Nedan kan du läsa om vad som ingår i dokumentationen för ett låneavtal.

Information om lånets art
Informationen om lånets art omfattar uppgifter om vilken typ av lån det handlar om, lånebeloppets storlek, löptiden samt när utbetalningen eller utbetalningarna ska ske. I denna del av dokumentationen av lånet ska helt enkelt lånet beskrivas så detaljerat som möjligt.

Avbetalningar och räntor
Dokumentationen ska även innehålla uppgifter om hur och när du som låntagare ska betala tillbaka skulden samt hur mycket du ska betala totalt. Ju större lån och ju längre löptid, desto mer detaljerad är denna information. Om låneavtalet omfattar flera lån, såsom är vanligt för bolån, ska det specificeras hur betalningarna fördelas på de olika lånen.

De räntor som ska anges är:

  • Nominell ränta
  • Effektiv ränta
  • Dröjsmålsränta

Avgifter
Till de flesta lån tillkommer både en och flera avgifter. Det handlar till exempel om uppläggningsavgifter och aviavgifter. Dessa avgifter ska noga specificeras i dokumentationen av låneavtalet. Dessutom ska långivaren specificera hur avgifterna inverkar på den totala kostnaden för lånet, detta genom den effektiva räntan (se ovan). Du ska också få svart på vitt om huruvida långivaren ensidigt kan ändra avgifterna under lånets löptid.

Säkerheter
Om du ställer en säkerhet för lånet, såsom är fallet med ett bolån eller ett billån, ska det specificeras vilket objekt säkerheten handlar om. Specifikationen ska visa uppgifter som är unika för objektet. För en bil används till exempel registreringsnumret som identifiering. För en villa använder man fastighetsbeteckningen.

Förtidsbetalning och ränteskillnadsersättning
För lån med bunden eller fast ränta har du alltid rätt att lösa delar av eller hela lånet i förtid. Om så sker, kan långivaren dock ha rätt till så kallad ränteskillnadsersättning. Vad det innebär är kort och gott att du ska ersätta långivaren för de förlorade ränteintäkterna. Om långivaren ska ha rätt till ränteskillnadsersättning ska information om detta finnas i villkoren.

Konsumenträttsliga villkor
Sist men inte minst ska du få information om dina rättigheter som konsument. Här är ångerrätten central. För de allra flesta lån gäller en ångerrätt på 14 dagar (dock inte bolån). Annan viktig information i de konsumenträttsliga villkoren handlar om dina möjligheter att framställa invändningar mot långivaren även om fordran har sålts vidare.

Sammanfattning

  • Dokumentationen för ett låneavtal ska omfattande följande:
  • Information om lånets art
  • Uppgifter om avbetalningar och räntor
  • Avgifter kopplade till lånet
  • Specifikation av säkerheter
  • Information om hur förtidsbetalning går till
  • Konsumenträttigheter
Betygsätt Vad ingår i avtal för lån?, vilket betyg ger du artikeln? (klicka på stjärnorna)
1 stjärna2 stjärnor3 stjärnor4 stjärnor5 stjärnor (2 har satt betyg, medelvärde: 5,00 av 5)
Loading...
Publicerad 2014-06-28. Kategori Smslån.
Skribent Martin Olofsson

Martin Olofsson - Skribent

Skribent inom ekonomi och finans sedan 2011. Utbildning består av affärsjuridisk magister 2005 med inriktning avtalsrätt. Intressen består av privatekonomi och på fritiden blir det löpning.

Läs mer om oss »


Skriv en kommentar