Välkommen till vår blogg om Ekonomi & Pengar. Här skriver vi om hur du kan få en bättre privatekonomi. Ämnen vi berör är till exempel Jobb, Tjäna Pengar och Privatekonomi.

Kyrkoskatt och kyrkoavgift

kyrkoavgiftUppdaterad 2017-03-16

Alla medborgare som är medlemmar i Svenska Kyrkan betalar kyrkoskatt, eller kyrkoavgift som denna pålaga numera kallas, på sin inkomst. Avgiften sätts individuellt för varje församling, men i genomsnitt är den på strax över 1% av den beskattningsbara inkomsten. Det är Skatteverket som administrerar avgifterna och man kan på deklarationen varje år se hur mycket man betalar. I tillägg tas också en begravningsavgift ut på skattsedeln.

Alla svenska medborgare med födelsedatum före 1996 är medlemmar i Svenska Kyrkan i det fall föräldrarna var medlemmar och förutsatt att man sedan inte har begärt utträde. Från och med 1996 är det i stället dopet som är den tidpunkt då man automatiskt blir medlem.

Vad används kyrkoavgiften till?
Kyrkoavgiften går oavkortat till Svenska Kyrkans verksamhet både i Sverige och i utlandet. En stor del av medlen används för att förvalta det bestånd av kyrkor och gudstjänstlokaler Svenska Kyrkan förfogar över. Medlen används även i den löpande verksamheten för bland annat kyrkans öppna förskola, för löner till kyrkopersonal samt för de ceremonier (dop, konfirmation, vigsel och begravning) som anordnas i kyrkans regi.

Gå ur Svenska Kyrkan
Det är enkelt att gå ur Svenska Kyrkan. Om du vill begära utträde ska du skicka in en skriftlig och undertecknad blankett till den församling inom vilken du är bosatt. Detta formulär kan du ladda ner och skriva ut på Svenska Kyrkans webbplats. Viktigt att tänka på är att brytdatum skattemässigt är den 31 oktober. Om din begäran kommer församlingen tillhanda den 1 november eller senare är du skyldig att betala kyrkoavgift för nästföljande år. Du kan också begära utträde för dina barn (på en särskild blankett).

Nackdelar med att gå ur Svenska Kyrkan
Genom utträdet anses du inte längre vara intresserad av att ta del av Svenska Kyrkans aktiviteter. Det innebär dock inte att du inte kan delta i exempelvis gudstjänster, bevittna vigslar, med mera. För tre av de ceremonier Svenska Kyrkan arrangerar gäller speciella villkor:

  • Vigsel kan enbart erbjudas om en av de som ska vigas är medlem
  • Den som har gått ur kyrkan har inte rätt till begravningsgudstjänst i kyrkan
  • Konfirmera sig kan bara döpta medlemmar i Svenska Kyrkan göra

En annan nackdel är att den som inte är medlem i Svenska Kyrkan inte har rösträtt i kyrkofullmäktige. Det är viktigt att du noterar dessa undantag och funderar lite extra kring dem innan du begär utträde.

Obligatorisk begravningsavgift
Om du går ur Svenska Kyrkan betalar du ingen kyrkoavgift på din skattsedel. Du kommer emellertid inte undan begravningsavgiften. Denna avgift är obligatorisk och den debiteras den beskattningsbara inkomsten kommunalt. Begravningsavgiften är i genomsnitt cirka 0,24%, men det finns betydande skillnader på församlingsnivå runt om i landet. Begravningsavgiften ska täcka de faktiska kostnader som är förenade med begravningar.

Gå med i Svenska Kyrkan
För att bli medlem i Svenska Kyrkan gör du enklast i att skicka in en blankett för inträde till den församling i vilken du är bosatt. Du kan även anmäla dig på plats på församlingens expedition. Om du inte är döpt kan du också genom att låta döpa dig bli medlem.

Betygsätt Kyrkoskatt och kyrkoavgift, vilket betyg ger du artikeln? (klicka på stjärnorna)
1 stjärna2 stjärnor3 stjärnor4 stjärnor5 stjärnor (Bli först att sätta betyg!)
Loading...
Publicerad 2015-03-16. Kategori Privatekonomi.
Skribent Martin Olofsson

Martin Olofsson - Skribent

Skribent inom ekonomi och finans sedan 2011. Utbildning består av affärsjuridisk magister 2005 med inriktning avtalsrätt. Intressen består av privatekonomi och på fritiden blir det löpning.

Läs mer om oss »


Skriv en kommentar


Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close