Välkommen till vår blogg om Ekonomi & Pengar. Här skriver vi om hur du kan få en bättre privatekonomi. Ämnen vi berör är till exempel Jobb, Tjäna Pengar och Privatekonomi.

Reseavdrag – Få tillbaka på skatten vid resor till och från jobbet

reseavdragSedan lång tid tillbaka finns möjligheten att dra av kostnader för resor till och från jobbet, givet att vissa förutsättningar uppfylls. Tanken är att privatpersoner ska kunna få viss ersättning för pendling mellan bostaden och arbetsplatsen i det fall möjligheten att åka kollektivt inte finns eller i det fall det är mycket opraktiskt att åka kollektivt.

Villkor för avdrag
Skatteverket har ställt upp två huvudsakliga villkor som måste vara uppfyllda för att du ska kunna göra avdrag för resor till och från jobbet. Det är följande som gäller:
Avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen måste vara minst 5 km (om det inte finns kollektivtrafik räcker det med ett avstånd på 2 km)
Du måste göra en tidsvinst på två timmar per dag för resorna jämfört med om du hade rest med kollektiva färdmedel.

Så här mycket får du dra av
Huvudregeln är att du kan dra av 18:50 kr per mil för resor till och från jobbet när du kör egen bil. I det fall du nyttjar förmånsbil är det drivmedlet som är i fokus. För förmånsbil är avdraget 6:50 kr per mil för dieseldrivna bilar och 9:50 kr för bilar som drivs med exempelvis bensin eller etanol.

I det fall du har särskilda behov, till exempel på grund av funktionshinder eller hög ålder, medger Skatteverket att du gör avdrag för de ”verkliga utgifterna” och för taxeringen 2015 anges summan 37 kr per mil.

Så här påverkas skatten
När du gör ett avdrag i din deklaration kommer din beskattningsbara inkomst att minska. Härav kommer själva begreppet ”avdrag”. Det är alltså inte så att din slutliga skatt minskar med avdragets storlek. Skatteminskningens storlek beror på avdragets storlek samt den beskattningsbara inkomsten som helhet. Det finns tre nivåer vad gäller sistnämnda (siffror för taxeringen 2015):

  • Inkomst på under 420 800 kr ger en skatteminskning på cirka 30% av avdraget
  • Inkomst på mellan 420 900 – 602 600 kr ger en skatteminskning på cirka 50% av avdraget
  • Inkomst på över 602 700 kr ger en skatteminskning på cirka 55% av avdraget

Vi tar ett räkneexempel för att visa på hur skatten påverkas med ett reseavdrag:

  1. Lina hade en inkomst från lön på 300 000 kr under föregående år.
  2. Hennes resekostnader till och från jobbet var 15 000 kr och denna uppgift anger Lina i sin deklaration.
  3. Skatteverket drar av 10 000 kr (schablonavdrag) av de angivna resekostnaderna och kvar återstår alltså 5000 kr. Detta belopp dras sedan av den beskattningsbara inkomsten som då blir 295 000 kr.
  4. Eftersom Linas inkomst understiger 420 800 kr räknas skatteminskningen på 30% av avdraget och skatteminskningen blir således 1500 kr.

Den som begär skatteavdrag har bevisbörda
Om du i deklarationen anger en total resekostnad på över 10 000 kr och därmed begär avdrag för överskjutande måste du kunna bevisa att kostnaderna är korrekta. Du måste kunna visa dels uppgifter om avstånd och tidsvinst, dels den faktiska körsträckan. För sistnämnda anger du med fördel uppgifter om mätarställning från besiktningsprotokoll och/eller kvitton på bensinkostnader.

Betygsätt Reseavdrag – Få tillbaka på skatten vid resor till och från jobbet, vilket betyg ger du artikeln? (klicka på stjärnorna)
1 stjärna2 stjärnor3 stjärnor4 stjärnor5 stjärnor (6 har satt betyg, medelvärde: 4,17 av 5)
Loading...
Publicerad 2015-04-23. Kategori Privatekonomi.
Skribent Martin Olofsson

Martin Olofsson - Skribent

Skribent inom ekonomi och finans sedan 2011. Utbildning består av affärsjuridisk magister 2005 med inriktning avtalsrätt. Intressen består av privatekonomi och på fritiden blir det löpning.

Läs mer om oss »


Skriv en kommentar