Välkommen till vår blogg om Ekonomi & Pengar. Här skriver vi om hur du kan få en bättre privatekonomi. Ämnen vi berör är till exempel Jobb, Tjäna Pengar och Privatekonomi.

Hur fungerar semesterersättning?

semesterI Sverige har vi flera regleringar kring semester och semesterlön. Alla tillsvidareanställda har till exempel rätt till fem veckors semester. Så har det varit sedan 1978. Denna reglering är emellertid bara en miniminivå. Det är fritt fram att avtala om fler semesterveckor. Under de dagar som räknas som semesterdagar, det vill säga då man är helt ledig från arbetet utan att vara sjuk, hemma för vård av sjukt barn, etc. har man även rätt till semesterlön.

Alla för arbetsgivaren tvingande lagregler återfinns i semesterlagen (SFS 1977:480). Genom kollektivavtal kan semesterlagens bestämmelser kompletteras med för arbetstagaren mer förmånliga regler. (Länk: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Semesterlag-1977480_sfs-1977-480/)

Semesterersättning och semesterlön
I semesterlagen används begreppen semesterersättning och semesterlön. Dessa båda begrepp används normalt som synonymer, men det är inte helt korrekt. Semesterersättningen är den totala summa pengar som arbetsgivaren sätter av varje månad under anställningen. När denna ersättning sedan betalas ut, antingen per semesterdag vid fortsatt anställning eller som en klumpsumma vid en anställnings upphörande, talar man i stället om semesterlön.

För att ytterligare komplicera saken används begreppet semestertillägg både i semesterlagens paragrafer och i kollektivavtalen. Tillägget är helt enkelt den del av den förhöjda lönen som utgörs av den hopsamlade semesterersättningen.

Som sammanfattning:
Semesterersättning är den faktiska summa i pengar som arbetsgivaren sätter av.
Semesterlön är den utbetalning av ordinarie lön samt semestertillägg som arbetstagaren får under semesterdagar.

Semesterlön enligt semesterlagen
I semesterlagens regler, som används om det inte finns något kollektivavtal, finns två beräkningsmodeller för semesterersättningen. Vilken som används avgörs normalt av hur arbetstagaren avlönas (per timme, vecka eller månad).

Sammalöneregeln innebär att semestertillägget ska vara 0,43 procent av månadslönen för varje semesterdag. Tillägget ska betalas ut i samband med ledigheten, vilket i praktiken innebär att tillägget syns på lönespecifikationen månaden efter semesterdagarna. Sammalöneregeln är den som används mest eftersom den är anpassad för veckoavlönade och månadsavlönade arbetstagare.

Procentregeln innebär att semesterlönen blir 12 procent av vad som har betalats ut i ordinarie lön under intjänandeåret (1 april-31 mars). Semesterlönen ska betalas ut i samband med ledigheten. Normalt används procentregeln enbart för anställda som har timlön.

Semesterlön enligt kollektivavtal
För arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal består semesterlönen av den ordinarie lönen samt semestertillägg. Tillägget är alltid 0,8 procent av månadslönen och det gäller för varje semesterdag. Semesterlönen med tillägget ska betalas ut i samband med ledigheten. Normalt innebär det att den något förhöjda månadslönen kommer månaden närmast efter ledigheten.

Underlag för semesterlön
Oavsett vilken beräkningsmodell som används ska semesterlöneunderlaget alltid utgöras av maximalt fyra faktorer. Det handlar om:

  • Timlön alternativt månadslön dividerat med antalet arbetstimmar per månad
  • Rörliga ersättningar (exempelvis övertidsersättning och OB-tillägg)
  • Dagsinkomst för semesterlönegrundande frånvaro (exempelvis föräldraledighet)
  • Semesterlön för sparade semesterdagar

I beräkningen av semesterlönen läggs först alla dessa underlag samman. Därefter divideras totalsumman med antalet arbetade dagar under perioden 1 april-31 mars, det vill säga under det så kallade intjänandeåret.

Hur mycket semester tjänar man in per vecka?
Grundregeln är att man måste ha tjänat in semestern för att kunna få lön under semesterdagarna.  Det är ganska enkelt att räkna ut antalet semesterdagar. Formeln är som följande:

  1. Ta antalet anställningsdagar under intjänandeåret
  2. Dividera med 365
  3. Multiplicera med antalet semesterdagar enligt anställningsavtalet
  4. Dividera med 52

Om anställningen är på heltid, antalet semesterdagar är 25 och anställningen har pågått under hela intjänandeåret blir resultatet det följande:
365/365*25/52 =0.48, det vill säga ungefär en halv semesterdag i veckan eller cirka två dagar i månaden.

Förskottssemester
För att även den som är nyanställd och ännu inte har hunnit arbeta in semesterdagar för ett helt år ska kunna ta semester, finns ofta möjligheten att ta ut så kallad förskottssemester. Det är upp till varje enskild arbetsgivare (alternativt enligt kollektivavtal) att erbjuda denna möjlighet. Vid förskottssemester får man lön som vanligt. Här är inga konstigheter.

Emellertid ska man vara medveten om att varje semesterdag man tar ut i förskott ger upphov till en skuld till arbetsgivaren. Normalt regleras denna skuld automatiskt i takt med att man fortsätter hos arbetsgivaren och då tjänar in motsvarande semesterdagar. Skulle man sluta sin anställning på egen begäran inom fem år blir man dock återbetalningsskyldig.

För det mesta behöver man dock inte betala skulden kontant när man lämnar arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan nämligen dra av skulden från innestående semesterersättning.

Betygsätt Hur fungerar semesterersättning?, vilket betyg ger du artikeln? (klicka på stjärnorna)
1 stjärna2 stjärnor3 stjärnor4 stjärnor5 stjärnor (Bli först att sätta betyg!)
Loading...
Publicerad 2013-08-26. Kategori Privatekonomi.
Skribent Martin Olofsson

Martin Olofsson - Skribent

Skribent inom ekonomi och finans sedan 2011. Utbildning består av affärsjuridisk magister 2005 med inriktning avtalsrätt. Intressen består av privatekonomi och på fritiden blir det löpning.

Läs mer om oss »


Skriv en kommentar


Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close